Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Τετράστιχα», Μορφές, τχ. 49 (Οκτώβριος 1950), σ. 340