Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1991, τεύχος 66

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για το αφιέρωμα στον Ι.Θ. Κακριδή]», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 241

(ανυπόγραφο), «Ι.Θ. Κακριδής», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 241-242

«[Πορτρέτο του Ι.Θ. Κακριδή]», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 243

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Α. Από τον Κακριδή ερευνητή: 1. Επιτάφιος του Περικλή (Θουκ. Β, 40)», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 244-254

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Α. Από τον Κακριδή ερευνητή: 2. Εισαγωγή», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 255-258

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Α. Από τον Κακριδή ερευνητή: 3. Μελεάγρεια», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 259-267

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 1. Ναυσικά, η κόρη του Αλκίνοου», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 268-271

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 2. Ομηρικοί επιτάφιοι θρήνοι», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 271-275

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 3. Η παθολογία του πολέμου», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 275-280

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 4. Το τραγούδι του χωρισμού», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 280-283

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 5. Πολλά τα δεινά…», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 283-288

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 6. Απόσπασμα από την Eλληνική κλασική παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 288-290

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 6. Απόσπασμα από τη Φιλολογική ερμηνεία», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 290-292

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Γ. Από τον Κακριδή μελετητή του νεοελληνικού λόγου: 3. Ο ποιητής και η λέξη», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 308-310

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Γ. Από τον Κακριδή μελετητή του νεοελληνικού λόγου: 4. Παραταχτική σύνταξη», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 310-313

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Γ. Από τον Κακριδή μελετητή του νεοελληνικού λόγου: 5. Εισαγωγικά», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 313-315

(ανυπόγραφο), «Έργα του Ι.Θ. Κακριδή», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 316-323