Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για το αφιέρωμα στον Ι.Θ. Κακριδή]», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 241