Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 4. Το τραγούδι του χωρισμού», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 280-283