Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 2. Ομηρικοί επιτάφιοι θρήνοι», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 271-275