Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έργα του Ι.Θ. Κακριδή», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 316-323