Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 6. Απόσπασμα από την Eλληνική κλασική παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 288-290