Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ι.Θ. Κακριδής», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 241-242