Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Α. Από τον Κακριδή ερευνητή: 1. Επιτάφιος του Περικλή (Θουκ. Β, 40)», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 244-254