Είστε εδώ

«[Πορτρέτο του Ι.Θ. Κακριδή]», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 243