Είστε εδώ

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Β. Από τον Κακριδή ερμηνευτή: 6. Απόσπασμα από τη Φιλολογική ερμηνεία», Φιλόλογος, τχ. 66 (Χειμώνας 1991), σ. 290-292