Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
 • Αυτοπροσωπογραφία δημοσιευμένη στο εξώφυλλο του Εσπέρου (Σύρου) τον Ιούλιο του 1923.

 • Εξώφυλλο του περιοδικού Γάμπα.

 • Ο Καρυωτάκης [πηγή: Σαββίδης Γ.Π. - Χατζηδάκη Ν.Μ. - Μήτσου Μ., Χρονογραφία Κ.Γ. Καρυωτάκη (1896-1928). Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1989]

 • Σκίτσο του Ν. Καστανάκη που συνοδεύει δημοσίευση ποιημάτων του Καρυωτάκη στο περιοδ. Μούσα, Έτος Δ΄, αρ. φυλ. 1 (37), Αύγουστος 1923, σ. 9.

 • Με την αδελφή του, μια φίλη του και τον ανιψιό του στην Πρέβεζα, καλοκαίρι 1927 [πηγή: Σαββίδης Γ.Π. - Χατζηδάκη Ν.Μ. - Μήτσου Μ., Χρονογραφία Κ.Γ. Καρυωτάκη (1896-1928). Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1989]

 • Χειρόγραφο του ποιήματος «Αισιοδοξία» [πηγή: Wikimedia Commons]

 • Πορτρέτο του Κ. Καρυωτάκη από τον Αλέξη Φασιανό [πηγή: αφιερωματικό τεύχος περιοδικού η λέξη 79-80 (1988)]

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ (αυτοτελείς εκδόσεις)

Σημειώνονται στη συνέχεια οι αυτοτελείς εκδόσεις. Πληρέστερερα εργογραφικά βοηθήματα:

 • Αργυρίου Αλέξανδρος 1996. «Μια συλλογή βιβλιογραφίας του Κ. Γ. Καρυωτάκη». Παλίμψηστον 16 [και σε ανάτυπο].
 • Φιλοθέου Αθανάσιος 2009. Συμβολή στη βιβλιογραφία Κ. Γ. Καρυωτάκη. 2η εκδ., διορθ., εμπλ. [Αθήνα]: [χ.ε.].

Ποίηση

 • Ο Πόνος του Ανθρώπου και των Πραγμάτων. Αθήνα: 1919.
 • Νηπενθή· Ποιήματα βραβευμένα στο Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό. Αθήνα: 1921. [Ειδικά για τα ποιήματα που βραβεύθηκαν στον Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό (με τίτλο συλλογής Τραγούδια της πατρίδας), βλ. Νιάρος Σωκράτης 2016-7. Ο θεσμός των λογοτεχνικών βραβείων στην Ελλάδα (1910-1942). Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (διαθέσιμο στο ιδρυματικό αποθετήριο Ολυμπιάς). Ποιήματα από τη βραβευμένη συλλογή Τραγούδια της πατρίδας απαρτίζουν τη συλλογή Νηπενθή, οι δύο συλλογές όμως δεν ταυτίζονται.]
 • Ελεγεία και Σάτιρες. Αθήνα: 1927.

Πεζά

 • Δεσποινίς Bovary. Αθήνα: Κέδρος, 1994.

Δοκίμια

 • Ανάγκη χρηστότητος· Ένα λανθάνον κείμενο κοινωνικής πολιτικής· Επιμέλεια - Σημειώσεις - Σχόλια Γιάννης Παπακώστας. Αθηνά: Φιλιππότης, 1986.

Συγκεντρωτικές εκδόσεις & Ανθολογίες (επιλογή)

 • Άπαντα έμμετρα και πεζά. Αθήνα: Γκοβόστης, 1938 [σε επιμέλεια του Χ. Σακελλαριάδη].
 • Άπαντα τα ευρισκόμενα · Τόμος πρώτος· Επιμέλεια Γ.Π. Σαβίδη. Αθήνα: 1965.
 • Άπαντα τα ευρισκόμενα · Τόμος δεύτερος· Επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδη. Αθήνα: 1966.
 • Ποιήματα και πεζά· Επιμέλεια Γιώργος Σαββίδης. Αθήνα: Ερμής, 1972.
 • Τα ποιήματα 1913-1928. Φιλολογική επιμέλεια και σχόλια Γ.Π. Σαββίδη. Αθήνα: Νεφέλη, 1992. Περιλαμβάνει και τα ποιήματα που δημοσίευσε ο Καρυωτάκης κατά την περίοδο 1919-1924, τα οποία όμως δεν ενέταξε στις ποιητικές του συλλογές. Η έκδοση αυτή ολοκληρώνει και αντικαθιστά, ως πληρέστερη και πιο χρηστική, τη δίτομη έκδοση των «Ευρισκομένων» (1965-1966).
 • Ποιητικές μεταφράσεις · Δίγλωσση έκδοση. Αθήνα: Γραφή, 1980.
 • Οι μεταφράσεις του Κ.Γ. Καρυωτάκη. Αθήνα: Το Ροδακιό, 1994.
 • Ανθολόγιο Κ. Γ. Καρυωτάκη. «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα». Εισαγωγή, ανθολόγηση Θανάσης Χατζόπουλος. Χαλκίδα: Διάμετρος, 2001.
 • Κ. Γ. Καρυωτάκης : ημερολόγιο 2002. Επιμέλεια Θανάσης Χατζόπουλος / καλλιτεχνική επιμέλεια Γεωργία Νόνα. Αναλυτικά περιεχόμενα στη βιβλιογραφική βάση "Σύμμεικτα Νεοελληνικής Φιλολογίας".
 • Πεζά-Μεταφράσεις. Επιμέλεια - εισαγωγή Κ.Γ. Παπαγεωργίου-Τιτίκα Δημητρούλια. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2008.
 • Ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, σχόλια, επιμέλεια: Δημήτρης Ελευθεράκης. Αθήνα: Πατάκης, 2010.
 • Υπό έκδοση (Gutenberg) βρίσκεται ο συγκεντρωτικός τόμος Ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιμέλεια: Δημήτρης Δημηρούλης.

Μια ενδεικτική και όχι εξαντλητική καταγραφή δίσκων με μελοποιήσεις και αναγνώσεις ποιημάτων του Καρυωτάκη είναι διαθέσιμη στη Βιβλιογραφική Βάση της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

Βασική βιβλιογραφία (επιλογή)

Δεν καταλογογραφούνται εξαντλητικά τα άρθρα που περιλαμβάνονται στα αφιερώματα περιοδικών που καταγράφονται παρακάτω. Για άρθρα που δημοσιεύονται σε συλλογικούς τόμους και τα αναλυτικά περιεχόμενα των τόμων βλ. τώρα την ψηφιακή βάση "Σύμμεικτα της νεοελληνικής φιλολογίας".

 • 1990. Συμπόσιο για τον Κ.Γ. Καρυωτάκη (Πρέβεζα 11-14 Σεπτεμβρίου 1986). Πρέβεζα: Δήμος Πρέβεζας. Αναλυτικά περιεχόμενα στη βιβλιογραφική βάση "Σύμμεικτα Νεοελληνικής Φιλολογίας".
 • 1998. Καρυωτάκης και καρυωτακισμός. Επιστημονικό συμπόσιο. Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Αναλυτικά περιεχόμενα στη βιβλιογραφική βάση "Σύμμεικτα Νεοελληνικής Φιλολογίας".
 • Αγγελάτος Δ. 1994. Διάλογος και ετερότητα· Η ποιητική διαμόρφωση του Κώστα Καρυωτάκη. Αθήνα: Σοκόλης.
 • Άγρας Τ., 1981. «Καρυωτάκης Κώστας Γ.». Στον τόμο Κριτικά Τόμος δεύτερος· Ποιητικά πρόσωπα και κείμενα, φιλ. επιμ. Κώστας Στεργιόπουλος. Αθήνα: Ερμής, σ. 252-254.
 • _______ 1938. «Ο Κ. Γ. Καρυωτάκης και οι Σάτιρες». Κ. Γ. Καρυωτάκη Άπαντα · Έμμετρα και Πεζά. Αθήνα, σ. LXXXIX.
 • Αργυρίου Αλέξ. 1971. «Τα πλαίσια ενός ανθρώπου και ενός έργου». Το Βήμα, 20 Νοεμβρίου 1971.
 • _______2007. Κ.Γ.Καρυωτάκης. Τα ανοιχτά προβλήματα της ποίησης και της ζωής του, Αθήνα: Γαβριηλίδης.
 • Βαγενάς Ν. 2015. Η παραμόρφωση του Καρυωτάκη. Μικρή Άρκτος.
 • Βαρίκας Β. 1938. Κ.Γ.Καρυωτάκης · Το δράμα μιας γενιάς. Αθήνα: Γκοβόστης.
 • Βάρναλης Κ. 1958. Αισθητικά - Κριτικά Β΄. Αθήνα: Κέδρος, σσ. 225 και 229.
 • Βούλγαρης Κ.1998. Κ.Γ.Καρυωτάκης. Φύλλα πορείας. Αθήνα: Γαβριηλίδης.
 • Δάλκου Γ.1986. Κωνσταντίνος Γεωργίου Καρυωτάκης · Δημόσιος υπάλληλος εξ Αθηνών, μετατεθείς εις Πρέβεζαν εσχάτως. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Δάλλας Γ. 1965. «Η διάρκεια του Καρυωτάκη· Μια επανεκτίμηση». Ενδοχώρα 34-35 (Ιωάννινα), ετ.6:106.
 • _______ 1973. «Οι λύσεις Καρυωτάκη και η μεταπολεμική γενιά της λογοτεχνίας». Δοκιμασία 1 (Ιωάννινα), 5-6: 30.
 • Ιατρού Μ. 2004. «Ο "Υπνος" και τα όνειρα του Κώστα Καρυωτάκη». Νέα Εστία 1769: 134-149.
 • Ιερωνυμάκη Θ. 2012. «"Τι να σου πω, φθινόπωρο…": Η ποιητική αυτοσυνειδησία. Η ανάγνωση και η κατάκτησή της από τον Κ. Γ. Καρυωτάκη». Πόρφυρας 143: 43-51.
 • Κωστόπουλος Φ. χ.χ. Ο Καρυωτάκης μεταφράζει. Αθήνα: Ιωλκός.
 • Λεοντάρης Β. 1973. «Θέσεις για τον Καρυωτάκη», Σημειώσεις [τχ. 1].
 • Λορεντζάτος Ζ. 1988. Ο Καρυωτάκης. Αθήνα: Δόμος.
 • Μαλάνος Τ.1938. Ένας Ηγησιακός · Συμβολή στη μελέτη του Καρυωτάκη. Αλεξάνδρεια.
 • Μπαλούμης Επ. 1995.Ο Καρυωτάκης πεζογράφος. Αθήνα: Κοχλίας.
 • Μπενάτσης, Απόστολος 2004. «Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ…». Κώστας Καρυωτάκης. Από τα πρώτα ως τα τελευταία ποιήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Ναούμ Ι. 2006. «Η ποίηση έξω από τον στίχο. Ορισμένες παρατηρήσεις γύρω από το διπλό παράδειγμα των Spleen de Paris του Baudelaire και των τελευταίων πεζών του Κ. Γ. Καρυωτάκη». Στον τόμο: Όσο κρατάει η ανάγνωση, επιμ. Παν. Πίστας. Θεσσαλονίκη: χ.ε., 442-453.
 • _______ 2007. Μειδίαμα αλγεινόν (1860-1930): η ποιητική του καυσίγελου και ίχνη της ρομαντικής γενεαλογίας της. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. Διαθέσιμη στη βάση του ΕΚΤ.
 • Ντουνιά Χρ. 2000. Κ. Γ. Καρυωτάκης. Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • _______ 2012. «Η δεκαετία του 1920. Από την ποίηση της παρακμής στην κοινωνική αμφισβήτηση». Στο Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα. Πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου. Ρέθυμνο 20-22 Μαΐου 2011, επιμ. Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - Μουσείο Μπενάκη, 79-80.
 • Παπάζογλου Χρ. 1988. Παρατονισμένη Μουσική. Μελέτη για τον Καρυωτάκη. Αθήνα: Κέδρος.
 • Παπακώστας Γ. (εισαγωγή - σημειώσεις - σχόλια) 1986. Κ.Γ.Καρυωτάκης · Ανάγκη Χρηστότητος · Ένα λανθάνον κείμενο κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Φιλιππότης.
 • Παπακώστας Γ. 1992. Ο πολιτικός Καρυωτάκης. Αθήνα: Εστία.
 • Πολυχρονάκης, Δ. 1999. «Κρίση και κριτική στην πρόσληψη και υποδοχή του Κ. Γ. Καρυωτάκη». Σημειώσεις 51: 7-45.
 • Perri M. επιμ. 1983. Πίνακας λέξεων του Καρυωτάκη. Padova: Liviana.
 • Σαββίδης, Γ.Π. 1972. Ο Καρυωτάκης ανάμεσά μας ή Τι απέγινε εκείνο το μακρύ ποδάρι; Αθήνα.
 • _______1978. Εφήμερον σπέρμα 1973-1978. Αθήνα: Ερμής.
 • Σαββίδης, Γ.Π. & Χατζηδάκη, Ν.Μ. & Μήτσου Μαριλίζα 1989. Χρονογραφία Κ.Γ. Καρυωτάκη (1896-1928) (έκδοση νέα, συμπληρωμένη). Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
 • Σακελλαριάδης, Γ.Χ. 1971. Ανέκδοτες επιστολές του Καρυωτάκη. Αθήνα: ανάτυπο από τη Νέα Εστία.
 • Στεργιόπουλος Κ. 1972. Οι επιδράσεις στο έργο του Καρυωτάκη. Αθήνα: Σοκόλης.
 • _______1999. «Γλώσσα και ποιητική γλώσσα στον Καρυωτάκη». Νέα Εστία 1710: 254-265.
 • Τζιόβας Δ. 2005. Από τον λυρισμό στον μοντερνισμό. Πρόσληψη, ρητορική και ιστορία στη νεοελληνική ποίηση. Αθήνα: Νεφέλη.
 • Τοκατλίδου Β. 1978. Οι μεταφράσεις του Καρυωτάκη, ένταξή τους στο ποιητικό πρωτότυπο έργο των συλλογών του. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη.
 • Τσιριμώκου λ. 2012. «"Μόνο δυο στίχους μου σκληρούς να πω και να χαθώ…": η αυτοσυνειδησία των ποιητών στον ελληνικό μεσοπόλεμο». Στο Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα. Πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου. Ρέθυμνο 20-22 Μαΐου 2011, επιμ. Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - Μουσείο Μπενάκη, 121-130.
 • Φιλοκύπρου Έ. 2009. Η γενιά του Καρυωτάκη. Φεύγοντας τη μάστιγα του λόγου. Αθήνα: Νεφέλη.

Αφιερώματα περιοδικών

Δικτυακοί τόποι - Τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ

© 2014, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2017.