Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Εν τω κοιμητηρίω

Όταν η μνήμη εις το κοιμητήριον τα βήματά σου διευθύνει, μ’ ευλάβειαν το ιερόν μυστήριον του σκοτεινού μας μέλλοντος προσκύνει. 5 Τον νουν σου ύψου προς τον Κύριον. Προ σου των απεράντων ύπνων η στενοτάτη κλίνη κείται υπό το έλεος του Ιησού.

Η προσφιλής θρησκεία μας τα μνήματα, 10 τον θάνατον ημών σεμνύνει. Των εθνικών τα δώρα και τα θύματα και τας πομπάς δεν αγαπά εκείνη. Χωρίς ανόητ’ αναθήματα χρυσού, 15 των απεράντων ύπνων η στενοτάτη κλίνη κείται υπό το έλεος του Ιησού.

[1893]