Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Λαγίδου φιλοξενία

Ο Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ εστιά βασιλικώς τον Μέδονα τον σοφιστήν — των ψυχικών δυνάμεων ερευνητήν. Ο βασιλεύς επί τω ξένω γαυριά.

5 Άλλοτ’ ο σοφιστής εν τη φθοροποιά Ρώμη πτωχός εις μέγαν εξουσιαστήν προσέφερε το έργον του. Ο δε· «Αυτήν λάβε την μναν και άγε. Λήρος μ’ ανιά».

«Ω ύβρις, ύβρις! Μελετών το άπειρον 10 εχάραξα παν αίσθημα διάπυρον, πάσαν μου την καρδίαν εις τον πάπυρον

»τούτον…» Αλλά οικτείρων τον δικτάτορα, διέκοψε τα έπη τα διάτορα.— Τίμα τον Πτολεμαίον Φιλοπάτορα.

[1893]