Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Καβάφης

Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

[1897–1904, σε θεματική κατάταξη]

Επίμετρο ΙΙ, Ποιήματα 1897-1904. Περιλαμβάνει, σε θεματική κατάταξη, 16 ποιήματα που ο Καβάφης δεν αποκήρυξε, καθώς τα αναδημοσίευε, αλλά ούτε περιέλαβε στις τέσσερις θεματικές συλλογές της ωριμότητάς του, βλ. και τη σχετική σημείωση του Γ. Π. Σαββίδη σχετικά με τη συγκεντρωτική έκδοση του 1963, όπου επίσης δημοσιεύει τα ποιήματα αυτά ως ενιαίο σύνολο:
«Από τα 16 αυτά ποιήματα, τα 14 αποτελούσαν την πρώτη συλλογή που τύπωσε ο Καβάφης, στα 1904 (Κατσίμπαλης, ό.π., αρ. 1). Τα 2 άλλα είναι τα 'Τείχη' και 'Η Κηδεία του Σαρπηδόνος'. Στα 1910 κυκλοφόρησε η δεύτερη συλλογή, με τα ίδια 14 ποιήματα, και με την παρεμβολή 7 άλλων ―από τα οποία το ένα ήταν 'Η Κηδεία του Σαρπηδόνος'· τα υπόλοιπα 6 περιλήφθηκαν τελικά όλα στο τεύχος 1905-1915. Για την κατάταξη των 16 ποιημάτων, ετήρησα βασικά την σειρά της συλλογής 1904. Η θέση του 'Η Κηδεία του Σαρπηδόνος' ορίστηκε από την συλλογή 1910. Η θέση του 'Τείχη' ορίστηκε από ένα αυτόγραφο τετράδιο του Ποιητή, με υπότιτλο: 1896-1910, χαρισμένο στον κληρονόμο του κ. Αλέκο Σεγκόπουλο, το οποίο περιλαμβάνει τα 21 ποιήματα της συλλογής 1910, με την ίδια ακριβώς σειρά αλλά με την παρεμβολή του 'Τείχη' ανάμεσα στο 'Τρώες' και στο 'Περιμένοντας τους Βαρβάρους'. Το τετράδιο Σεγκόπουλου, δυστυχώς αχρονολόγητο, εικάζω πως γράφηκε μετά το 1926», στο Γ. Π. Σαββίδης, «Για δύο νέες εκδόσεις του Καβάφη», Μικρά Καβαφικά, τόμος Α΄, Αθήνα, Ερμής, 1985.
Με άλλα λόγια, το Επίμετρο ΙΙ περιλαμβάνει όλα τα 14 ποιήματα της συλλογής του 1904 (του πρώτου θεματικού τεύχους, γνωστού ως Β1) με τη προσθήκη δύο ακόμα ποιημάτων («Η Κηδεία του Σαρπηδόνος», «Τείχη»)· η προσθήκη αυτή είναι σύμφωνη και με το δεύτερο θεματικό τεύχος του 1910 (γνωστού ως Β2, όπου αναδημοσιεύονται τα 14 αυτά ποιήματα μαζί, μεταξύ άλλων, με την «Κηδεία του Σαρπηδόνος») αλλά και με το μεταγενέστερο αυτόγραφο καβαφικό Τετράδιο Σεγκόπουλου (το οποίο είναι το μόνο που περιλαμβάνει σε θεματική κατάταξη και τα «Τείχη», ποίημα που παραλείπεται από τα θεματικά τεύχη του 1904 και 1910).