Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)
Για τη ζωή και το έργο του Το ποιητικό του έργο
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1863-1933)

© (Ατελών ποιημάτων)
Ρενάτα Λαβανίνι, Εκδ. Ίκαρος
Αρχείο Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση)

Τεχνουργός κρατήρων

Εις τον κρατήρα αυτόν από αγνόν ασήμι — που για του Ηρακλείδη έγινε την οικία, ένθα καλαισθησία πολλή επικρατεί — ιδού άνθη κομψά, και ρύακες, και θύμοι, κι έθεσα εν τω μέσω έναν ωραίον νέον, γυμνόν, ερωτικόν· μες στο νερό την κνήμη την μια του έχει ακόμη.— Ικέτευσα, ω μνήμη, να σ’ εύρω βοηθόν αρίστην, για να κάμω του νέου που αγαπούσα το πρόσωπον ως ήταν. Μεγάλη η δυσκολία απέβη επειδή ώς δεκαπέντε χρόνια πέρασαν απ’ την μέρα που έπεσε, στρατιώτης, στης Μαγνησίας την ήτταν.

[1921, 1921*]