Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΚΑΡΕΛΛΗ, Ζωή

14 εγγραφές [1 - 14]

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

Ορέστης [1971]

Ζωή Καρέλλη. 1971. Ορέστης. Θεσσαλονίκη.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Αδώνειο» [1948]

Ζωή Καρέλλη. 1948. Η εποχή του θανάτου: εκδοχές και παρατηρήσεις. Αθήνα: Κοχλίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940–1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Αντιγόνη» [1951]

Ζωή Καρέλλη. 1951. Της μοναξιάς και της έπαρσης. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940–1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Ενδυμίων» [1951]

Ζωή Καρέλλη. 1951. Της μοναξιάς και της έπαρσης. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940–1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Ευρυδίκη» [1949]

Ζωή Καρέλλη. 1949. Φαντασία του χρόνου. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940–1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Ευρυδίκη» [1951]

Ζωή Καρέλλη. 1951. Της μοναξιάς και της έπαρσης. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940–1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Ευρυδίκης ψίθυρος» [1957]

Ζωή Καρέλλη. 1957. Αντιθέσεις. Αθήνα: Δίφρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. B΄ (1955–1973). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Κασσάνδρα» [1955]

Ζωή Καρέλλη. 1955. Κασσάνδρα και άλλα ποιήματα. Αθήνα: τυπ. Προμηθεύς. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. B΄ (1955–1973). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Νάρκισσος» [1951]

Ζωή Καρέλλη. 1951. Της μοναξιάς και της έπαρσης. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940–1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Περσεφόνη» [1973]

Ζωή Καρέλλη. 1973. Το σταυροδρόμι. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. B΄ (1955–1973). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Προσευχή στην Άτη» [1952]

Ζωή Καρέλλη. 1952. Χαλκογραφίες και εικονίσματα. Θεσσαλονίκη. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. A΄ (1940–1955). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Της Αντιγόνης προς την Ισμήνη» [1955]

Ζωή Καρέλλη. 1955. Κασσάνδρα και άλλα ποιήματα. Αθήνα: τυπ. Προμηθεύς. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. B΄ (1955–1973). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Τρία συμβολικά, συμβουλευτικά ποιήματα» [1973]

Ζωή Καρέλλη. 1973. Το σταυροδρόμι. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. B΄ (1955–1973). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.

Ζωή ΚΑΡΕΛΛΗ

«Ψάπφα» [1973]

Ζωή Καρέλλη. 1973. Το σταυροδρόμι. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ζωή Καρέλλη. 1973. Τα ποιήματα της Ζωής Καρέλλη. Τόμ. B΄ (1955–1973). Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων.