Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΔΗΜΟΥΛΑΣ, Άθως

13 εγγραφές [1 - 13]

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Αχιλλεύς» [1961]

Άθως Δημουλάς. 1961. Αυτή η πραγματικότητα και η άλλη. Αθήνα: Φέξης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Διόσκουροι» [1961]

Άθως Δημουλάς. 1961. Αυτή η πραγματικότητα και η άλλη. Αθήνα: Φέξης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Επέπρωτο» [1953]

Άθως Δημουλάς. 1953. Σονέττα. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Ζευς» [1966]

Άθως Δημουλάς. 1966. Άλλοτε και αλλού. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Θησεύς» [1972]

Άθως Δημουλάς. 1972. Ο αγρός της τύχης. Αθήνα: Τυπ. Κουλουφάκου. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Λαοκόων» [1960]

Άθως Δημουλάς. 1960. Ένδον. Αθήνα: Δίφρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Μήδεια» [1960]

Άθως Δημουλάς. 1960. Ένδον. Αθήνα: Δίφρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Μυκήναι» [1960]

Άθως Δημουλάς. 1960. Ένδον. Αθήνα: Δίφρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Ο Ηνίοχος των Δελφών» [1958]

Άθως Δημουλάς. 1958. Ορφεύς και άλλα ποιήματα. Αθήνα: Δίφρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα. Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Οδυσσεύς» [1958]

Άθως Δημουλάς. 1958. Ορφεύς και άλλα ποιήματα. Αθήνα: Δίφρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα. Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Οιδίπους» [1966]

Άθως Δημουλάς. 1966. Άλλοτε και αλλού. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Ορέστης» [1966]

Άθως Δημουλάς. 1966. Άλλοτε και αλλού. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα (1951–1985). Αθήνα: Στιγμή.

Άθως ΔΗΜΟΥΛΑΣ

«Ορφεύς» [1958]

Άθως Δημουλάς. 1958. Ορφεύς και άλλα ποιήματα. Αθήνα: Δίφρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Άθως Δημουλάς. 1986. Τα ποιήματα. Αθήνα: Στιγμή.