Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Αινείας

5 εγγραφές [1 - 5]

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ

Ο πόλεμος της Τροίας [1951]

Μ. Καραγάτσης. 2004. Ο πόλεμος της Τροίας και οι περιπέτειες του Οδυσσέα. Πρόλογος-επιμέλεια: Θανάσης Θ. Νιάρχος. Εικονογράφηση: Αλέκος Φασιανός. Αθήνα: Εστία. [α΄ δημοσίευση σε συνέχειες: 1951, εφημ. Βραδυνή.]

Christine BROOKE-ROSE

Κειμενοεξόντωση [1991] (μετ. Α. Μαργώνη, 2016)

Christine Brooke-Rose. 1997. Textermination. Manchester: Carcanet Press. Μετάφραση αποσπάσματος: Αθανασία Μαργώνη, Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 2016.

DANTE [Dante ALIGHIERI]

Θεία Κωμωδία, τ. Ι: Κόλαση, «Άσμα XXVI» [1308-1321, 1η έκδ. 1555] (μετ. Α. Ριζιώτης, 2002)

Dante Alighieri. 2002. Η Θεία Κωμωδία. Κόλαση. Μετ. Ανδρέας Ριζιώτης. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος. Τίτλος πρωτοτύπου: La Divina Commedia: Inferno (1555).

Robert GRAVES

Η κόρη του Ομήρου [1955] (μετ. Μ. Βερέττας, 1998)

Robert Graves. 1998. Η κόρη του Ομήρου. Μετ. Μάριος Βερέττας. Αθήνα: Alien. Τίτλος πρωτοτύπου: Homer’s Daughter (London: Doubleday & Company, Inc., 1955).

Christa WOLF

Κασσάνδρα [1983] (μετ. Θ. Νικολάου, 1986)

Christa Wolf. 1986. Κασσάνδρα. Μετ. Θωμάς Νικολάου. Αθήνα: Λιβάνης-"Νέα Σύνορα". Τίτλος πρωτοτύπου: Kassandra (Darmstadt/Neuwied: Luchterhand, 1983).