Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

BROOKE-ROSE, Christine

1 εγγραφή

Christine BROOKE-ROSE

Κειμενοεξόντωση [1991] (μετ. Α. Μαργώνη, 2016)

Christine Brooke-Rose. 1997. Textermination. Manchester: Carcanet Press. Μετάφραση αποσπάσματος: Αθανασία Μαργώνη, Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 2016.