Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

DANTE

1 εγγραφή

DANTE [Dante ALIGHIERI]

Θεία Κωμωδία, τ. Ι: Κόλαση, «Άσμα XXVI» [1308-1321, 1η έκδ. 1555] (μετ. Α. Ριζιώτης, 2002)

Dante Alighieri. 2002. Η Θεία Κωμωδία. Κόλαση. Μετ. Ανδρέας Ριζιώτης. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος. Τίτλος πρωτοτύπου: La Divina Commedia: Inferno (1555).