Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

GRAVES, Robert

2 εγγραφές [1 - 2]

Robert GRAVES

Η κόρη του Ομήρου [1955] (μετ. Μ. Βερέττας, 1998)

Robert Graves. 1998. Η κόρη του Ομήρου. Μετ. Μάριος Βερέττας. Αθήνα: Alien. Τίτλος πρωτοτύπου: Homer’s Daughter (London: Doubleday & Company, Inc., 1955).

Robert GRAVES

Ηρακλής, ο συνταξιδιώτης μου [1944-45], (μετ. Μ. Βερέττας, 1995)

Robert Graves. 1995. Ηρακλής, ο συνταξιδιώτης μου. Μετ. Μάριος Βερέττας. Αθήνα: Alien. Τίτλος πρωτοτύπου: Hercules, my Shipmate (1945).