Είστε εδώ

παιδεία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Απόσπασμα επιστολής του Μητροπολίτη Ξάνθης προς τα Πατριαρχεία σχετικά με το θέμα της διαθήκης Μιχαήλ Μεταξά Ματσίνη (1897) Θρακικά Χρονικά 31 14 1974
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, 1919 (αποσπάσματα) Θρακικά Χρονικά 31 20-22 1974
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Ξάνθη και η υπέρ των παίδων ενδελεχής μέριμνα Θρακικά Χρονικά 31 8-9 1974
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Περί της εκπαιδευτικής κινήσεως εν τη εκκλησιαστική περιφερεία της Μητροπόλεως Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 31 10-13 1974
Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στοιχειώδης εκπαίδευση. Εκπαιδευτική κατάσταση Περιφέρειας Ξάνθης από το 1924 έως το 1927 Θρακικά Χρονικά 31 30 1974
Γύρω από το εκπαιδευτικό σύστημα της Δυτικής Γερμανίας και ειδικά του Αμβούργου Θρακικά Χρονικά 43 195-199 1989
Ενέργειες της Δημογεροντίας κατά τη διάρκεια τριών σημαντικών περιόδων της ιστορίας της Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 46 53-65 1992
Η εκπαίδευση στην Κομοτηνή πριν από το 1920 Θρακικά Χρονικά 7 27 160-168 1967
Η Ελληνική Δημογεροντία και τα Εκπαιδευτήρια Ξάνθης κατά τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου βίου της πόλης (1920-1926) Θρακικά Χρονικά 42 99-127 1988
Η έρευνά μας για την παιδεία. [Εισαγωγικό σημείωμα] Θρακικά Χρονικά 1 4 208 1961