Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Περί της εκπαιδευτικής κινήσεως εν τη εκκλησιαστική περιφερεία της Μητροπόλεως Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 10-13