Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Η Ελληνική Δημογεροντία και τα Εκπαιδευτήρια Ξάνθης κατά τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου βίου της πόλης (1920-1926)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 ( 1988), σ. 99-127