Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Ξάνθη και η υπέρ των παίδων ενδελεχής μέριμνα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 8-9