Είστε εδώ

Μητροπολίτης Ξάνθης Ιωακείμ, «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Απόσπασμα επιστολής του Μητροπολίτη Ξάνθης προς τα Πατριαρχεία σχετικά με το θέμα της διαθήκης Μιχαήλ Μεταξά Ματσίνη (1897)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 14