Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στοιχειώδης εκπαίδευση. Εκπαιδευτική κατάσταση Περιφέρειας Ξάνθης από το 1924 έως το 1927», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 30