Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γιάννη Τζανή, Αρχαία και βυζαντινά επιγράμματα Θεσσαλονικέων και άλλων Μακεδόνων ποιητών, Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μπίμπης, 1997 89 365-366 1997
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Στάθη Πελαγίδη, Διδάκτορα Ιστορία Α.Π.Θ., Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930), ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη (Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη) 1997, σ. 563 91 123-124 1998
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γιάννη Τζανή, Ο πληγωμένος Άγγελος. Οδοιπορικό στους πρόποδες του Άθωνα. Εκδόσεις Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 1998 92 234 1998
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Τρικαλινά, Ετήσιο Φιλολογικό, Ιστορικό, Λαογραφικό, Λογοτεχνικό περιοδικό σύγγραμμα. Τόμος 18ος, Τρίκαλα, 1998 95 122-123 1999
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Στάθη Πελαγίδη, Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα, 1200 χρόνια. Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 187 96 246 1999
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γιάννη Τζανή, Το μήνυμα του ήλιου, Μυθιστόρημα, Εκδ. Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 190 98 530-531 1999
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Στάθη Πελαγίδη, Επίκουρου Καθηγητή, Πώς θα διδάξω την ιστορία στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Θεσσαλονίκη, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, 1999, σσ. 325 100 348-349 2000
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Α.Κ. Καραδημητρίου: Διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών (από πρωτότυπο και μετάφραση). Θεωρία και πράξη. Με στοιχεία γενικής και ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας και δείγματα δοκιμαστικών διδασκαλιών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001,... 103 153 2001
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Περιεχόμενα των τόμων ΙΒ-ΚΔ΄ (τεύχ. 51-100) του Φιλολόγου 104 293-354 2001
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Βασίλη Γκουτζαμάνη: Το πρόσωπο στην παιδεία και η σημαντική των προσωπείων. Εκδόσεις Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 1998 σσ. 157 105 517-518 2001
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Στάθης Πελαγίδης, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας και του Πόντου, εκδ. Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 2001, σσ. 231 108 314 2002
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Τάκης Κοσμάς-Δεμίρης, Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον Πολύγυρο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1967. Συμβολή στην έρευνα της τοπικής ιστορίας μιας μακεδονικής κωμοπόλεως, έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, παραγωγή... 108 317-318 2002
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Gustav Weigand, Οι Αρωμούνοι (Βλάχοι), τόμος Α΄: Ο χώρος και οι άνθρωποι, έκδοση του Φιλολογικού Ιστορικού Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2001, σσ. 388 109 476-478 2002
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Φλώρινα, Μια πόλη στη λογοτεχνία, επιλογή κειμένων Μίμης Σουλιώτης, εκδ. Μεταίχμιο και Μίμης Σουλιώτης, Αθήνα, Νοέμβριος 2002, σελ. 256 112 334-335 2003
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Στάθης Πελαγίδης, Η Ελλάδα των Πολιτισμών. Ομογενείς, Παλιννοστούντες και Αλλογενείς Πρόσφυγες. Τέλη 20ού και αρχές 21ου αιώνα, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, 2003 114 693-694 2004
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γιάννη Τζανή, Ο ζηλωτής του ονείρου. Μυθιστόρημα, Εκδόσεις Πατάκη, σσ. 185, Αθήνα, Απρίλιος 2003 116 311-313 2004
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Νίκος Μπεντίλας, Ψηφίδων περιπέτειες, Έκθεση ψηφιδογραφίας στο χώρο πολιτισμού Μίλητος (Λαδάδικα), Φεβρουάριος 2005 121 474-475 2005
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Νεκρολογία. Αρχέλαος Κουτσούρης (1933-2007) 129 479-480 2007
Φιλόλογος Μπέσπαρης Πέτρος Βιβλιοπαρουσιάσεις. Μυρσίνη Κ. Αθανασιάδου, Εμπορικές σχέσεις Θεσσαλονίκης-Βενετίας κατά τον 18ο αιώνα, Εκδόσεις μάτι, Κατερίνη, 2006 130 633-635 2007
Εταιρία Μπέσπαρης Πέτρος Μνήμη 15 25 1994