Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γιάννη Τζανή, Ο πληγωμένος Άγγελος. Οδοιπορικό στους πρόποδες του Άθωνα. Εκδόσεις Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 1998», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 234