Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Στάθη Πελαγίδη, Διδάκτορα Ιστορία Α.Π.Θ., Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930), ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη (Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη) 1997, σ. 563», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 123-124