Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Α.Κ. Καραδημητρίου: Διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών (από πρωτότυπο και μετάφραση). Θεωρία και πράξη. Με στοιχεία γενικής και ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας και δείγματα δοκιμαστικών διδασκαλιών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001, σ.σ. 160», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 153