Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Τάκης Κοσμάς-Δεμίρης, Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον Πολύγυρο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1967. Συμβολή στην έρευνα της τοπικής ιστορίας μιας μακεδονικής κωμοπόλεως, έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, παραγωγή έκδοσης Μεταίχμιο, 2000, σσ. 294 », Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 317-318