Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Βασίλη Γκουτζαμάνη: Το πρόσωπο στην παιδεία και η σημαντική των προσωπείων. Εκδόσεις Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 1998 σσ. 157», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 517-518