Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γιάννη Τζανή, Το μήνυμα του ήλιου, Μυθιστόρημα, Εκδ. Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 190», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 530-531