Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Μυρσίνη Κ. Αθανασιάδου, Εμπορικές σχέσεις Θεσσαλονίκης-Βενετίας κατά τον 18ο αιώνα, Εκδόσεις μάτι, Κατερίνη, 2006», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 633-635