Είστε εδώ

Μπέσπαρης Πέτρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Στάθης Πελαγίδης, Η Ελλάδα των Πολιτισμών. Ομογενείς, Παλιννοστούντες και Αλλογενείς Πρόσφυγες. Τέλη 20ού και αρχές 21ου αιώνα, Θεσσαλονίκη, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, 2003», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 693-694