Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι.

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Έκφραση Κακριδή Ελένη Ι., Λάττα-Μακρή Βεατρίκη Το θέμα του πονεμένου πατέρα στον Όμηρο 10 10 58-62 1999
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι. Ο ανθρωπισμός – Δοκίμιο ορισμού. Από το βιβλίο του Fernard Robert 1 3-19 1964
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι. Βιβλιογραφική ενημέρωση στο Χ της Ιλιάδας 24 322-357 1981
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι. Jacqueline de Romilly: Μαγικά αντικείμενα στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. [Εισαγωγικό σημείωμα] 36 74 1984
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι. M.M. Willcock: Οι τελευταίες σκηνές του Ρ της Ιλιάδας (587 εξ.). Εισαγωγή 62 259 1990
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι., Λάτα-Μακρή Βεατρίκη M. Willcock: Αναζητώντας τον ποιητή Όμηρο. [Εισαγωγικό σημείωμα] 73 171 1993
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι. Λύσεις ανάγκης 85 249-263 1996
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι. Λύσεις ανάγκης (Συνέχεια από το τεύχος 85) 86 374-380 1996
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι., Λάτα-Μακρή Βεατρίκη Λύσεις ανάγκης (Συνέχεια από το τεύχος 86) 87 44-57 1997
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι., Λάτα-Μακρή Βεατρίκη Τι ξέρει ο Οδυσσέας όταν διαβαίνει το κατώφλι του παλατιού 92 165-171 1998
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι., Λάτα-Μακρή Βεατρίκη Ιλιάδα: Λύσεις ανάγκης 102 537-560 2000
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι., Λάτα-Μακρή Βεατρίκη Ιλιάδα: Λύσεις ανάγκης (Συνέχεια από το πρηγούμενο τεύχος 102 του Φιλολόγου) 103 38-57 2001
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι., Λάτα-Μακρή Βεατρίκη Ιλιάδα: Λύσεις ανάγκης (Συνέχεια από το τεύχος 103 του Φιλολόγου) 105 386-412 2001
Φιλόλογος Κακριδή Ελένη Ι., Λάτα-Μακρή Βεατρίκη Ιλιάδα. Λύσεις ανάγκης (Συνέχεια από το τεύχος 105 του Φιλολόγου) 106 579-604 2001