Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι., «M.M. Willcock: Οι τελευταίες σκηνές του Ρ της Ιλιάδας (587 εξ.). Εισαγωγή», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 259