Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι.,Λάτα-Μακρή Βεατρίκη, «Ιλιάδα. Λύσεις ανάγκης (Συνέχεια από το τεύχος 105 του Φιλολόγου)», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 579-604