Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι.,Λάτα-Μακρή Βεατρίκη, «Ιλιάδα: Λύσεις ανάγκης», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 537-560