Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι., «Βιβλιογραφική ενημέρωση στο Χ της Ιλιάδας», Φιλόλογος, τχ. 24 (Απρίλιος 1981), σ. 322-357