Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι.,Λάτα-Μακρή Βεατρίκη, «Τι ξέρει ο Οδυσσέας όταν διαβαίνει το κατώφλι του παλατιού», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 165-171