Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι., «Jacqueline de Romilly: Μαγικά αντικείμενα στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 36 (Καλοκαίρι 1984), σ. 74