Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι.,Λάττα-Μακρή Βεατρίκη, «Το θέμα του πονεμένου πατέρα στον Όμηρο», Έκφραση, τόμ. 10, τχ. 10 (Οκτώβριος 1999), σ. 58-62