Είστε εδώ

Κακριδή Ελένη Ι.,Λάτα-Μακρή Βεατρίκη, «Ιλιάδα: Λύσεις ανάγκης (Συνέχεια από το πρηγούμενο τεύχος 102 του Φιλολόγου)», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 38-57