Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Ερωτικά 1-5 2 30 1962
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Γιώργου Ιωάννου: Για ένα φιλότιμο 2 129-131 1965
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Γιάννη Μπαμπατζάνη: Ναυτία και άλλα διηγήματα 2 131-132 1965
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Σάκη Παπαδημητρίου: Το δωμάτιο 2 132-133 1965
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Αλέκου Ευσταθιάδη: Ενθύμιον ζωής 3 199-200 1965
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Μια συνάντηση 4 203-205 1965
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Γιάννη Μπεράτη: Το πλατύ ποτάμι 4 249-251 1965
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Λείας Χατζοπούλου-Καραβία: Κούρος 5 52-54 1966
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Δημήτρη Χατζή: Το τέλος της μικρής μας πόλης 6 110-111 1966
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Οι νέοι πεζογράφοι της Θεσσαλονίκης 7 153-159 1966
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Γκιγιώμ Απολλιναίρ 9 14 1967
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Κίμων Τζάλλας 9 56-57 1967
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Ο Σταύρος 10 69-71 1967
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Ο πεζογράφος Λάζαρος Παυλίδης 3 298-300 1972
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Η εφεύρεση 4 39-40 1973
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Φωτογραφίες 4 41-42 1973
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Αντρέας Φραγκιάς 4 68-70 1973
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Το βιβλίο. Το πεζογραφικό έργο του Μάριου Χάκκα 4 70-72 1973
Διαγώνιος Καζαντζής Τόλης Ο λάκκος 6 184-186 1973