Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το βιβλίο. Ο πεζογράφος Λάζαρος Παυλίδης», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 298-300