Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Η εφεύρεση», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 39-40