Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το βιβλίο. Γιώργου Ιωάννου: Για ένα φιλότιμο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 129-131